KIWA Partner for progress

Instellingen

Penitentiaire instellingen en soortgelijke overheidsgebouwen hebben (vaak) een complex leidingnetwerk met meerdere tappunten en wisselend watergebruik. Tegelijkertijd worden deze gebouwen intensief en door veel verschillende mensen gebruikt. Onder de groep celinrichtingen vallen bijvoorbeeld Justitiële Jeugd Inrichtingen, Penitentiaire Inrichtingen en Forensisch Psychiatrische Centra. Maar ook bijvoorbeeld asielzoekerscentra of andere opvangcentra zijn prioritaire instellingen. Voor bewoners en bezoekers van dergelijke instellingen is het belang van een veilige en betrouwbare (drink)waterinstallatie evident. Voor deze instellingen is het Drinkwaterbesluit van kracht, waardoor er verplicht een risico analyse en beheersplan moet worden opgesteld. 

 

Uvidis is onder andere actief voor:

GGNet

Ministerie van VWS

Penitentiaire Instellingen

vsk2018

Gratis legionella scan

Vraag hier uw gratis legionella scan aan.

Bel ons : 0228-326019

Kiwa certificaat

Uvidis is KIWA BRL 14010 gecertificeerd. Wilt u het certificaat uitprinten klik dan hier

KIWA Partner for progress