KIWA Partner for progress

De Legionella-uitbraak in Bovenkarspel (1999, link) was aanleiding om wet- en regelgeving rond Legionellapreventie vast te stellen. Die wet- en regelgeving is opgenomen in het Drinkwaterbesluit.

Dat de bacterie Legionella Pneumophila een potentieel grote bedreiging voor de volksgezondheid vormt, was in de medische wereld al geen nieuws meer. Maar daarbuiten wisten weinig mensen iets over het sluimerende gevaar van zwembaden, douches, sauna's, luchtbehandelingsinstallaties, bubbelbaden en fonteinen.

Na de Legionella-uitbraak op de Westfriese Flora was dat besef er wel. De slachtoffers verenigden zich in de Stichting Veteranenziekte, die zich niet alleen ontfermde over de nazorg voor de getroffenen, maar ook een publiciteitsoffensief begon om de gevaren van de bacterie aan een groot publiek duidelijk te maken.

De overheid kwam met een hele serie preventieve maatregelen en controle-procedures voor warmwater- en koelinstallaties in publieke ruimten.

Op 1 juli 2011 is het nieuwe Drinkwaterbesluit in werking getreden. Dit besluit bepaalt dat de toepassing van alternatieve technieken, zoals het UV-C systeem van Uvidis, onder bepaalde voorwaarden mag worden ingezet.

In het Drinkwaterbesluit is de volgorde van beheersmaatregelen, ook wel 'de ladder van VROM' genoemd, vastgelegd:

a. Uitgangspunt is dat de beheersmaatregelen zijn gebaseerd op thermisch, fysisch en/of fotochemisch beheer. De UV-C techniek is fysisch.

b. Daarnaast moet de beheersmaatregel gecertificeerd zijn. Bij UV-C technieken is daarvoor de beoordelingsrichtlijn BRL K 14010-1 van belang. In de ministeriële regeling Legionellapreventie (een onderlegger van het Drinkwaterbesluit) zijn nadere voorschriften opgenomen. In de regeling staat dat een preventiesysteem een Kiwa ATA-keur moet hebben om voor certificatie in aanmerking te komen. Daarnaast test Kiwa de werking en veiligheid van het systeem en moet ook het beheersconcept aan alle gestelde eisen voldoen.

Uvidis is volgens BRL K 14010-1 gecertificeerd voor Legionellapreventie.

vsk2018

Gratis legionella scan

Vraag hier uw gratis legionella scan aan.

Bel ons : 0228-326019

Kiwa certificaat

Uvidis is KIWA BRL 14010 gecertificeerd. Wilt u het certificaat uitprinten klik dan hier

KIWA Partner for progress