KIWA Partner for progress

Monsternames

De Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater bepaalt in artikel 7, lid 1, dat het nemen en het analyseren van legionellamonsters moeten plaatsvinden overeenkomstig NEN 6265:2007 of een gelijkwaardige methode.
In artikel 6 van genoemde regeling worden eisen gesteld aan de personen, bedrijven en laboratoria die monsters nemen en analyseren op legionella. De monsternemer hoeft niet in dienst te zijn van het laboratorium, maar moet wel voor de monstername geaccrediteerd zijn. In document RvA-T21 is hierover meer informatie te vinden.

vsk2018

Gratis legionella scan

Vraag hier uw gratis legionella scan aan.

Bel ons : 0228-326019

Kiwa certificaat

Uvidis is KIWA BRL 14010 gecertificeerd. Wilt u het certificaat uitprinten klik dan hier

KIWA Partner for progress